Onze Visie

Werken vanuit de klant

Wij vinden dat elke klant uniek is. Daarom gaan we eerst échte gesprekken aan.

Wat drijft jouw organisatie? Hoe verlopen de processen en waarom op die manier? Pas wanneer onze experts begrijpen wat de klant drijft, begint het helpen met effectief beïnvloeden en bijsturen waar nodig. Daarmee ontwikkel je een duurzame houding ten opzichte van kwaliteit en veiligheid.

 

Het resultaat? Medewerkers zijn zich bewust van kwaliteit en welke invloed zij daarmee op hun werkomgeving hebben. Kwaliteitszorg wordt niet van hogerhand opgelegd, maar komt van binnenuit. Zo raakt de hele organisatie als vanzelf betrokken.

 

Aandacht voor kwaliteit

Aandacht voor kwaliteit zorgt ervoor dat processen effectiever verlopen, bedrijfskosten dalen en kwaliteit vanwege positieve ervaringen in alle lagen van de organisatie wordt omarmd. Bevoegdheden zitten op de juiste plek, zodat mensen kunnen doen wat er van ze wordt verwacht en een groei doormaken. De binnen- én buitenwereld merken het verschil, omdat mensen en processen de ruimte krijgen zichzelf te overstijgen.

 

Wat MINARD anders maakt, is dat wij kiezen voor een integrale benadering in plaats van een kille normering volgens de regels. Wij helpen je leven te blazen in jouw kwaliteitszorg. Door alle aspecten van de bedrijfsvoering mee te nemen, zoeken we naar afstemming op het primaire proces van de organisatie.

MINARD levert een totaalpakket en intensieve begeleiding, gericht op professionals die kwaliteit serieus nemen. In plaats van een terugkerende strijd om de certificering te behouden, is de organisatie zich het hele jaar door bewust van wat er wordt gevraagd. Kwaliteit is vanzelfsprekend en maakt het werken voor iedereen helder een aangenaam.