Minard

Ontzorging

Als je doet waar je goed in bent boek je de beste resultaten.

Vanuit dit principe bieden wij ontzorging aan. Wij doen waar wij goed in zijn: Quality Assurance managen, zodat jij kunt doen waar jij goed in bent.

Wij bemensen je kwaliteitsafdeling, al dan niet op afstand, voor de uren die echt nodig zijn. We zorgen voor een sluitend Kwaliteit Management Systeem, we zorgen voor de interne audits, en voor de periodieke controle van middelen en documenten. Daarnaast zorgen we voor de juiste mentaliteit op de werkvloer: kwaliteitsdenken bij iedere medewerker.

Zo komt een onverwachte audit nooit meer ongelegen.

Documentbeheer-e1496153930705

Documentbeheer

Hierbij nemen wij het versie- en archiefbeheer volledig onder onze hoede. De inhoudelijke verantwoordelijkheid blijft bij de klant (proceseigenaar) liggen, maar de controles of nieuwe of gewijzigde documenten voldoen aan wet- en regelgeving en de gehanteerde norm en de publicatie van de documenten wordt door Minard gedaan.

Dipac

Handhaving

Het uitvoeren van inspectie- en controleronden, waarbij we beoordelen of alle medewerkers zich aan de voorschriften houden en bij afwijking hierop direct acteren.

wet-en-regelgeving_2

Wet & Regelgeving

Wij volgen voor jou wijzigingen in wet- en regelgeving en bepalen of deze wijzigingen van invloed (kunnen) zijn. Wij komen met adviezen om eventuele wijzigingen op een correcte wijze te implementeren in het staande kwaliteitssysteem.

dreamstimemedium_100477826-495x400

Training & Opleiding

Vanuit verschillende normen wordt van organisatie verwacht dat zij hun medewerkers periodiek (bij)scholen. Wij voeren het beheer en zorgen ervoor dat medewerkers tijdig hun training volgen.

audit-2823174-1280

Interne audits

Wij voeren uw interne audits uit. Een groot voordeel is dat wij dat met vreemde ogen doen op eenzelfde manier als de certificerende auditor dat doet. Op deze manier voorkom je bedrijfsblindheid tijdens interne audits. Bovendien kunt u de capaciteit van uw medewerkers productief in blijven zetten.

team_orig

HACCP (HARA) teamcoördinatie

Wij verzamelen alle benodigde documenten proactief. We organiseren de bijeenkomsten en houden de notulen en actiepunten bij. Gedurende het jaar geven we proactief opvolging aan de actiepunten opdat deze daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarnaast zorgen we ervoor dat de HACCP-teamleden tijdig hun training volgen.

Complaints-Concept.-Word-on-Folder-Register-of-Card-Index.-Selective-Focus.

Klachtmanagement

Wij ontvangen klant- en interne klachten en registreren deze in het klachtmanagementsysteem. Aansluitend duiden wij de aard van de klacht en de plek waar het kan zijn ontstaan. Samen met de veroorzaker gaan we op zoek naar de grondoorzaak (root cause) en formuleren samen de correctieve en preventieve acties.

We rapporteren de afhandeling van de klacht aan diegene die de klacht heeft ingebracht.