Missie

Werken vanuit de klant

Wij vinden dat elke klant uniek is. Daarom gaan we eerst echte gesprekken aan, voordat we het woord ‘normering’ in de mond nemen.

Wat drijft jouw organisatie? Hoe verlopen de processen en waarom op die manier? Pas wanneer onze experts begrijpen wat de klant drijft, begint het helpen met effectief beïnvloeden en bijsturen waar nodig. Daarmee ontwikkel je een duurzame houding ten opzichte van kwaliteit en veiligheid.

Het resultaat? Met MINARD ontvangt jouw organisatie meer dan een certificaat. Medewerkers zijn zich bewust van kwaliteit en welke invloed zij daarmee op hun werkomgeving hebben. Kwaliteitszorg wordt niet van hogerhand opgelegd, maar komt van binnenuit.

Zo raakt de hele organisatie als vanzelf betrokken.

 

Aandacht voor kwaliteit

Aandacht voor kwaliteit zorgt ervoor dat processen effectiever verlopen, bedrijfskosten dalen en kwaliteit vanwege positieve ervaringen in alle lagen van de organisatie wordt omarmd. Bevoegdheden zitten op de juiste plek, zodat mensen kunnen doen wat er van ze wordt verwacht en een groei doormaken. De binnen- én buitenwereld merken het verschil, omdat mensen en processen de ruimte krijgen zichzelf te overstijgen.

Wat MINARD anders maakt, is dat wij kiezen voor een integrale benadering in plaats van een kille normering volgens de regels. Wij helpen je leven te blazen in jouw kwaliteitszorg. Door alle aspecten van de bedrijfsvoering mee te nemen, zoeken we naar afstemming op het primaire proces van de organisatie.

MINARD levert een totaalpakket en intensieve begeleiding, gericht op professionals die kwaliteit serieus nemen. In plaats van een terugkerende strijd om de certificering te behouden, is de organisatie zich het hele jaar door bewust van wat er wordt gevraagd. Kwaliteit is vanzelfsprekend en maakt het werken voor iedereen helder een aangenaam.

Verhaal achter

Charles Minard (1781-1870) was een Frans civiel ingenieur en werd naast andere zaken erkend voor zijn bijdrage aan civiele techniek, statistiek en infographics.

In 1810 is hij in opdracht van de Franse regering naar Vlissingen gestuurd om het probleem met de lekkende kofferdam op te lossen. De dam liet meer water door dan kon worden weggepompt. Door de inzet van stoom aangedreven waterpompen heeft hij dit probleem opgelost.

 

Charles Minard was tevens een pionier in het gebruik van infographics.

Zijn bekendste infographic is de weergave van de desastreus verlopen veldtocht van Napoleon

naar Moskou in 1812. In deze graphic is in één oogopslag te zien hoeveel manschappen

zijn vertrokken en hoeveel er uiteindelijk zijn teruggekeerd.

De leverkleurige lijn is de heenweg, de zwarte lijn is de terugweg. De dikte van de lijn geeft het aantal manschappen weer. De aftakkingen zijn troepen die elders zijn ingezet of zijn achter gebleven.

 

Het is deze heldere en direct inzichtgevende grafiek die ons heeft geïnspireerd tot de naam MINARD b.v.. Wij zijn van mening dat de dienstverlening van MINARD net zo overzichtelijk is als de grafiek, maar ook dat SHEQ net zo helder kan zijn als deze grafiek. Wij zetten ons in om dit samen met onze klanten te realiseren.