Minard

Advies

We willen ons certificeren, maar welke standaard te kiezen? Kunnen onze (kwaliteits)processen effectiever? Hoe kan ik onze medewerkers mee krijgen?

Als ondernemer of manager loop je tegen tal van vragen aan. Je wil vanzelfsprekend vooruit met je organisatie, maar waar te beginnen? En in de waan van alledag sneeuwen je plannen en ambities vaak al snel onder. In zo’n geval kan het verstandig zijn om advies in te winnen. Bij iemand die praktijkervaring heeft, en weet hoe groot het gat kan zijn tussen theorie en praktijk. Bij iemand die samen met jou kijkt naar verbetermogelijkheden.  En die deze vervolgens vertaalt naar praktische verbeteracties.

Middel 1

(her)Certificeringsbegeleiding

Ga je voor een nieuwe certificering, of ben je je certificering kwijtgeraakt?

Samen met jou stellen we een actieplan op, en werken we stap voor stap toe naar de (her)certificering. We brengen een schat aan normkennis mee, hebben ruime ervaring met certificeringstrajecten en hercertificering, dat is bij ons in veilige handen.

quality-control-1257235 (1)

Kwaliteitsmanagement advies

Onze adviseurs kunnen je helpen bij het (her)inrichten van de kwaliteitsmanagementorganisatie of bij het verder optimaliseren ervan. We begeleiden je van plan tot oplevering van een kwaliteitsmanagementorganisatie die passend is voor jouw bedrijf of activiteiten.
passing the baton

Voorbereiden externe audit

De audit dit jaar komt toch weer sneer dan verwacht.

  • Is alles voor de perfecte kwaliteitsborging wel op orde?
  • Heeft het team hiervoor voldoende tijd beschikbaar?
  • hebben we alles wat belangrijk is  goed in het vizier?

Voor goede kwaliteit en het behoud van je klanten wil je tijdens de audit een goede score halen. Heb je hulp nodig bij een optimale voorbereiding?

Schakel MINARD in. Nadat we je bedrijf hebben bezocht, heb je binnen tien werkdagen een actieplan waarmee je aan de slag kunt.

customer-1253483

Begeleiding Lean trajecten

Onze adviseurs helpen je een business strategie en vooral een manier van werken te ontwikkelen waarbij alles en iedereen in de onderneming zich richt op het creëren van waarde voor de klant in alle processen en onnodige kosten terug te dringen.

Samen met jou gaan we aan het werk om de klant centraal te stellen en maximale toegevoegde waarde creëren voor de klant tegen minimale inspanning. Hierdoor verbetert niet alleen de kwaliteit, maar worden ook doorlooptijden verkort en – niet onbelangrijk – verminderen de kosten. Dat heeft een positief effect op de zowel de klanttevredenheid, medewerkersbetrokkenheid en de winst.

control-3312776

Vergroten kwaliteitsbewustzijn team

Aandacht voor kwaliteit brengt je verder is onze pay off. En dat is niet voor niets. Wij zijn ervan overtuigd dat als alle medewerkers in een organisatie zicht bewust zijn van hun invloed op de kwaliteit van het product (én de organisatie) het gedrag van de medewerkers zal veranderen en daarmee het aantal kwaliteitsissues met als mooi resultaat: verlaging van de kosten.

Onze adviseurs analyseren de situatie binnen jouw organisatie en komen met een passend plan van aanpak om gericht het kwaliteitsbewustzijn van alle medewerkers op alle niveaus te vergroten. We bereiken dit door training, coaching en door gericht interventies te plegen.